U kunt diverse lezingen van Jan den Admirant beluisteren via de volgende link (met dank aan Coen Buitenhuis):
https://www.dropbox.com/sh/ava3hpbgs31v9g9/AABNv-TajZrqgaE-zPs4vnPCa?oref=e

Hieronder staan nog overige lezingen/preken van Jan den Admirant (U kunt deze ook downloaden door met uw rechtermuisknop te klikken op de link en vervolgens te kiezen voor 'link opslaan als':

26-4-2019 - 'O God, verlos onze Koning en breng hem tot Uw bestemming'
Zo vlak voor Koningsdag is het goed, speciale voorbede te doen voor ons land en volk, en in het bijzonder voor ons Koningshuis.
Mag de profetische droom van Kohlbrugge uit 1857 nog op vervulling rekenen? Israëls profeten hebben meer in de melk te brokkelen 
dan alle spraakmakers bij elkaar. Bovendien: de voorbidders in ons land (verbonden met de grote Voorbidder Jezus) zijn nog altijd 'de kurken waarop ons land drijft'. 
Leeuw van Juda, sta op!  

Klik op deze koppeling om het bestand te starten:
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYL2gBEI3WWsBP2UGXH

15-6-2018 - Tweede lezing Hooglied
Dit is alweer de tweede lezing waar ds. J. den Admirant het bijbelboek Hooglied bespreekt en dat voornamelijk teksten uit bijvoorbeeld Hoofdstuk 1 en 8. Klik op deze koppeling om mijn bestand te bekijken:
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLyjPKo4OCh-D64K7Y 

1-5-2018 - Lezing over Hooglied online 
Wanneer je de profetische uitleg van Hooglied door de Joden en de Evangelisch-pastorale uitleg van de gemeente van Christus samenvoegt, krijg je een schitterende uitleg van het boek Hooglied. Een voorproefje werd gegeven in de lezing die op 25 april 2018 in Doornspijk gehouden werd. Via deze link kunt u deze boodschap beluisteren.

05-04-2018 - Wat is het huis van Jakob?
Op zaterdag 24 maart sprak op de Israëlconferentie in Doornspijk in de middagsamenkomst ds. Wim ten Voorde (Nunspeet) over het thema: 'Wat is het huis van Jakob?' vanuit Jeremia 33 e.a. S'avonds sprak ds. Jan den Admirant over het thema 'Opwekking en Israël'. Via onderstaande link kunt u beide toespraken beluisteren. Gezegende tijd toegewenst!

https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLyWxjJp8NcBOciGcd 

Hierna koppelingslink Israël & Opwekking, door ds. J. den Admirant, Hoogeveen.

https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLyWvAITpoObelJ1r_ 

26-06-2017 De broedernijd tussen Israël en Juda komt tot een eind.
Gehouden op woensdag 21 juni thema: "Israël en Juda." Aan de orde komen vragen als: is het land Israël alleen voor Juda, of ook voor broer Israël? Hoe verhouden zich de twee broers in de loop van de geschiedenis? Waar ging het mis? En zijn er voorbeelden dat de verhouding goed en zegenrijk was? Waar staan we in Nederland?
Klik op deze link om het bestand te bekijken: https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLxyMHJNUdg9xqrPP- 

28-04-2017 Eerste lezing over Izak en Ismaël online
Wanneer u de laatste lezing, over Izak en Ismaël wilt beluisteren (19 april in Doornspijk), klik dan op de volgende link: https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLxmyGErHP5nEOaQLu

03-02-2017 De stam Levi en hun positie in Israël
Gehouden door Jan den Admirant in Doornspijk. Beluister hier

03-01-2017 Het profetisch licht dat tijdens Chanoeka geworpen werd op zeer urgente zaken die in 2017 de aandacht vragen!
De boodschap die op 28 december 2016 in Rijssen werd uitgesproken tijdens Chanoeka blijft het hele jaar 2017 (en nog enige tijd daarna) hoogst actueel. Onder meer krijgen de aandacht:  de  ontstellende manier waarop vele ‘protestanten’  en evangelischen er in tippelen bij de Hoer Babylon.  De God-loosheid van het moderne denken.  Het brengen van een ‘andere Jezus’, losgemaakt van de Messias Jezus, zoals  Israëls profeten, evangelisten en apostelen deze eenparig en helder verkondigen. Vanuit Openbaring 13 wordt de door en door reformatorische visie op de Antichrist die eeuwenlang aanvaard is, weergegeven. Luister de boodschap hier.

Israëllezing Doornspijk - 25-5-2016.mp3
Israëllezing Doornspijk - 27-4-2016.mp3
Israëllezing Doornspijk - 23-3-2016.mp3
Israëllezing Doornspijk - 24-2-2016.mp3

Getuigenis van Gods werk onder de Papuas -MGN - 30-4-2016.mp3