Lezingen beluisteren

Recente boodschappen 2020 en 2021!

Beste mensen,

Hieronder staan een aantal recente en actuele boodschappen van de afgelopen tijd. Preken waarin door mij vanuit het profetische Woord van God wordt ingegaan op de huidge crisis en wat God er mee doet, zijn de volgende:

Chanoeka in het licht van psalm 119
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLgYU7AqRbmmUGyzYHDw 

De boodschap van 13 december 2020 - Prediking n.a.v. Hosea 2:18,19. Gods drievoudige IK ZAL!  Als Israël (en Nederland) haar welvaart aan haar eigengemaakte goden toeschrijft, neemt God die welvaart weg.....om Zijn volk weer bij Hem terug te brengen.
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYL-RENQZ7pT-IglF_02. 

De boodschap van 30 januari 2021 - Handelingen 27.  Het schip van staat moet in Nederland gebroken worden, om weer onder de vlag van het Evangelie verder te gaan.
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYL-i4GY1HrO0aRNAkH: een soortgelijke preek is ook te beluisteren via:  www.messiaansflakkee.nl

Klik op deze koppeling om mijn bestand te beluisteren:
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYL-1ByLCF5Jzq6dF9e

De boodschap van 6 maart 2021 - Een preek in Middelburg die samen te vatten is als: "Heel Nederland zal tot Karmel worden' te beluisteren via  www.messiaanszeeland.nl

Hieronder heb ik een aantal opgeslagen link-weergaven gemaakt die correspondeert met een prediking vanaf juni tot en met eind 2020, zodat u een aantal boodschappen van ds. J. den Admirant opnieuw beluisteren kunt. [Er staat ook een boodschap van ds. W.H.B. Ten Voorde bij, uit de week van The Return, tijdens de ontzagwekkende Tien Dagen uitgesproken. J.d.A.]

De boodschap van juni 2020 - Aanschouw het verbond, Psalm 74.
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYL5HU6hmcMR3rjbV9L 

De boodschap van 23 augustus 2020 - 1 Samuel 22:1-5 Lucas 15:1,2. David en Jezus.
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYL5iw9WyUgCUmxB5sl 

2 Kronieken 7:11-22 Inleiding Gebed en vastendag 19 september 2020 deel 1
Ingesproken door ds. W.H.B. ten Voorde , Nunspeet.
Belofte en Waarschuwing!
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYL5nnfbEtx4_iCEHk2 

Leviticus 23:23-24 De eerste maand Blaast de bazuin. Ex 19:16.
Het nieuwe jaar voor Israël. Tien dagen tot Grote Verzoendag!
Jan den Admirant gaat ons na het gebed in het tweede deel hier iets over delen met ons
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYL5njBBmN6hC13kwpT 

Dan t‘Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.’
NBG51 4:6 Maleachi.
De centrale boodschap van ds. J. den Admirant op 30 september 2020.
Dit is weer de eerste uit het nieuwe seizoen met titel:
De kloof tussen voorvaders en kinderen wordt hersteld, maar hoe?
De huidige generatie staat mijlenver af van het geloof van Israëls vaderen. In de toespraak wordt op onderzoek uitgegaan naar wat de vier bijzondere kenmerken zijn van het hart van de voorvaders. Een antwoord wordt gezocht in Voorde Gods Woord naar het herstel. Hoe wordt het hart van de vaders weer terug geplant in het hart van de kinderen?
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYL5w1kLTOI26Z6ONug 

Met dank aan Coen Buitenhuis voor het bij elkaar brengen van deze gehouden boodschappen!
God zegene u in het luisteren ernaar.
Jan den Admirant.


U kunt diverse lezingen van Jan den Admirant beluisteren via de volgende link (met dank aan Coen Buitenhuis):
https://www.dropbox.com/sh/ava3hpbgs31v9g9/AABNv-TajZrqgaE-zPs4vnPCa?oref=e

Hieronder staan nog overige lezingen/preken van Jan den Admirant (U kunt deze ook downloaden door met uw rechtermuisknop te klikken op de link en vervolgens te kiezen voor 'link opslaan als':

26-4-2019 - 'O God, verlos onze Koning en breng hem tot Uw bestemming'
Zo vlak voor Koningsdag is het goed, speciale voorbede te doen voor ons land en volk, en in het bijzonder voor ons Koningshuis.
Mag de profetische droom van Kohlbrugge uit 1857 nog op vervulling rekenen? Israëls profeten hebben meer in de melk te brokkelen 
dan alle spraakmakers bij elkaar. Bovendien: de voorbidders in ons land (verbonden met de grote Voorbidder Jezus) zijn nog altijd 'de kurken waarop ons land drijft'. 
Leeuw van Juda, sta op!  

Klik op deze koppeling om het bestand te starten:
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYL2gBEI3WWsBP2UGXH

15-6-2018 - Tweede lezing Hooglied
Dit is alweer de tweede lezing waar ds. J. den Admirant het bijbelboek Hooglied bespreekt en dat voornamelijk teksten uit bijvoorbeeld Hoofdstuk 1 en 8. Klik op deze koppeling om mijn bestand te bekijken:
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLyjPKo4OCh-D64K7Y 

1-5-2018 - Lezing over Hooglied online 
Wanneer je de profetische uitleg van Hooglied door de Joden en de Evangelisch-pastorale uitleg van de gemeente van Christus samenvoegt, krijg je een schitterende uitleg van het boek Hooglied. Een voorproefje werd gegeven in de lezing die op 25 april 2018 in Doornspijk gehouden werd. Via deze link kunt u deze boodschap beluisteren.

05-04-2018 - Wat is het huis van Jakob?
Op zaterdag 24 maart sprak op de Israëlconferentie in Doornspijk in de middagsamenkomst ds. Wim ten Voorde (Nunspeet) over het thema: 'Wat is het huis van Jakob?' vanuit Jeremia 33 e.a. S'avonds sprak ds. Jan den Admirant over het thema 'Opwekking en Israël'. Via onderstaande link kunt u beide toespraken beluisteren. Gezegende tijd toegewenst!

https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLyWxjJp8NcBOciGcd 

Hierna koppelingslink Israël & Opwekking, door ds. J. den Admirant, Hoogeveen.

https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLyWvAITpoObelJ1r_ 

26-06-2017 De broedernijd tussen Israël en Juda komt tot een eind.
Gehouden op woensdag 21 juni thema: "Israël en Juda." Aan de orde komen vragen als: is het land Israël alleen voor Juda, of ook voor broer Israël? Hoe verhouden zich de twee broers in de loop van de geschiedenis? Waar ging het mis? En zijn er voorbeelden dat de verhouding goed en zegenrijk was? Waar staan we in Nederland?
Klik op deze link om het bestand te bekijken: https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLxyMHJNUdg9xqrPP- 

28-04-2017 Eerste lezing over Izak en Ismaël online
Wanneer u de laatste lezing, over Izak en Ismaël wilt beluisteren (19 april in Doornspijk), klik dan op de volgende link: https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLxmyGErHP5nEOaQLu

03-02-2017 De stam Levi en hun positie in Israël
Gehouden door Jan den Admirant in Doornspijk. Beluister hier

03-01-2017 Het profetisch licht dat tijdens Chanoeka geworpen werd op zeer urgente zaken die in 2017 de aandacht vragen!
De boodschap die op 28 december 2016 in Rijssen werd uitgesproken tijdens Chanoeka blijft het hele jaar 2017 (en nog enige tijd daarna) hoogst actueel. Onder meer krijgen de aandacht:  de  ontstellende manier waarop vele ‘protestanten’  en evangelischen er in tippelen bij de Hoer Babylon.  De God-loosheid van het moderne denken.  Het brengen van een ‘andere Jezus’, losgemaakt van de Messias Jezus, zoals  Israëls profeten, evangelisten en apostelen deze eenparig en helder verkondigen. Vanuit Openbaring 13 wordt de door en door reformatorische visie op de Antichrist die eeuwenlang aanvaard is, weergegeven. Luister de boodschap hier.

Israëllezing Doornspijk - 25-5-2016.mp3
Israëllezing Doornspijk - 27-4-2016.mp3
Israëllezing Doornspijk - 23-3-2016.mp3
Israëllezing Doornspijk - 24-2-2016.mp3

Getuigenis van Gods werk onder de Papuas -MGN - 30-4-2016.mp3

Zoeken